fb youtube
Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

zdjęcia artykułu 4
2018-07-06 16:14 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 973

 

         W piątek 22 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego  w ZSGiP w Jedwabnem. W uroczystości, oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli, wzięli udział zaproszeni goście w osobach: P. Augusta Mrozowicza – przedstawiciela OHP w Łomży, P. Katarzyny Pieńkowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Ks. Emila Sasinowskiego.

            Na początku zabrał głos Pan Dyrektor Zbigniew Prószyński, który powitał zaproszonych gości, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Pan Dyrektor podziękował uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za cały rok wytężonej pracy. Cytując słowa Lwa Tołstoja „Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.” podkreślił, że fakt osiągnięcia wysokich wyników w nauce nie uprawnia do patrzenia z góry na tych, którym się nie udało. Oprócz wiedzy liczy się także serce, szacunek dla drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy innym. Uczulił on uczniów     na zachowanie bezpieczeństwa i rozwagi podczas wakacyjnego wypoczynku. Pan Dyrektor pożyczył uczniom wspaniałego wypoczynku podczas wakacji, a uczniom klas trzecich dostania się do wymarzonych szkół, zachęcając jednocześnie do złożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

            Pan Zbigniew Prószyński pożegnał nauczycieli, którzy przeszli do pracy w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem. Należą do nich: P. Barbara Eska,   P. Andrzej Górski,  P. Jolanta Karwowska, P. Henryk Miciura i P. Izabela Zapert, która została nowym dyrektorem szkoły podstawowej. Podziękował on także tym nauczycielom, którzy jako nieliczni pozostali wraz z nim na Titanicu (w ZSGiP w Jedwabnem).

            Następnie zabrał głos P. August Mrozowicz, który opowiedział o formach współpracy z Branżową Szkołą I stopnia w Jedwabnem, jednocześnie zachęcając uczniów gimnazjum do kontynuowania w niej nauki. Na koniec zabrał głos ks. Emil Sasinowski, który pożyczył uczniom udanych wakacji.

            Pan Dyrektor wręczył uczniom nagrody za ich osiągnięcia w nauce.  Należą do nich:                                        

 • Karolina Mocarska – prymus szkoły- średnia ocen – 5,50
 • Julian Wądołowski IIIb - 100%wynik z j. angielskiego - P. Zbigniew Prószyński
 • Julian Wądołowski IIIb - 100 centyli z historii i wos    - P. Stanisław Żebrowski
 • Michał Niebrzydowski IIIa - 100 centyli z matematyki - P. Wiesława Borawska

   Maksymalne średnie wyniki z 6 egzaminów uzyskali następujący uczniowie:

 • Michał Niebrzydowski – kl. IIIa – 87,17% - I miejsce
 • Martyna Karwowska – kl. IIIa  – 84,50% - II miejsce
 • Natalia Jastrzębska – kl. IIIb – 76,50% - III miejsce
 • Julian Wądołowski – kl. IIIb – 76,50% - III miejsce

Pan Dyrektor wręczył także nagrody za osiągnięcia w sporcie, czytelnictwie, działalność na rzecz szkoły i środowiska oraz za 100% frekwencję.

 

 • Klaudia Karwowska – I miejsce w ilości przeczytanych książek i 100% frekwencja
 • Karolina Pustułka – finalistka w biegu na 1000m na Woj. Gimnazjadzie w LA
 • Mateusz Duchnowski – I miejsce w skoku wzwyż na Powiatowej Gimnazjadzie w LA
 • Łukasz Osiecki – II i III miejsce w biegu na 2000m na Pow. Gimnazjadzie w LA
 • Patryk Karwowski – III miejsce w rzucie oszczepem na Międzypowiat. Lidze w LA

Na koniec Pan Dyrektor jeszcze raz podziękował wszystkim za współpracę życząc udanych wakacji, po czym uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Opracowała:

 1. E.Timoumi

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )