fb youtube
Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

Pożegnanie klas III Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem

zdjęcia artykułu 5
2018-07-06 15:42 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 882

 

         W środę 20 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość pożegnania klas III gimnazjum. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

            Na początku zabrał głos Pan Dyrektor Zbigniew Prószyński, który powitał zaproszonych gości w osobach miejscowych lekarzy – P. doktor Barbary Nowik i P. doktora Andrzeja Przystupy, przedstawiciela Rady Rodziców – P. Marzenę Karwowską,  wychowawców klas trzecich: P. Elżbietę Timoumi, P. Annę Kuklińską i P. Joannę Prószyńską oraz nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Pan Dyrektor w mowie pożegnalnej podziękował uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wkład   w edukację młodzieży. Podkreślił również, że w życiu ważne są nie tylko sukcesy. Porażki pozwalają nabrać dystansu do samego siebie i otoczenia, hartują człowieka i mobilizują do większego wysiłku. W żadnym wypadku nie wolno pozwolić nikomu na zachwianie poczuciem własnej wartości. Pan Dyrektor pożyczył uczniom klas trzecich dostania się do wymarzonych szkół, zachęcając jednocześnie do złożenia oryginałów świadectw  i zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

            Następnie Pan Dyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole na egzaminie gimnazjalnym:

  • Julian Wądołowski kl. IIIb - 100%wynik z j. angielskiego - P. Zbigniew Prószyński
  • Julian Wądołowski  kl. IIIb - 100 centyli z historii i wos  - P. Stanisław Żebrowski   
  • Michał Niebrzydowski  kl. IIIa - 100 centyli z matematyki - P. Wiesława Borawska

Maksymalne średnie wyniki z 6 egzaminów uzyskali następujący uczniowie:

  1. Michał Niebrzydowski – kl. IIIa – 87,17% - I miejsce
  2. Martyna Karwowska – kl. IIIa  – 84,50% - II miejsce   
  3. Natalia Jastrzębska  – kl. IIIb – 76,50% - III miejsce   
  4. Julian Wądołowski – kl. IIIb – 76,50% - III miejsce

Pan Dyrektor wręczył także nagrody i dyplomy uczniom za osiągnięcia sportowe  i pracę na rzecz środowiska oraz wyróżnienia dla rodziców za ich aktywny udział w życiu szkoły.

Następnie młodzież klas III przedstawiła montaż słowno- muzyczny „Całe życie jest szkołą” pod kierunkiem wychowawców: P. Elżbiety Timoumi i P. Anny Kuklińskiej              oraz P. Katarzyny Sobuty. Uczniowie złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wyrazy wdzięczności w postaci róż.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali się do stołówki szkolnej na ciasto i kawę.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )