DZIEŃ RODZINY W GMINIE JEDWABNE

foto
„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.” Johann Heinrich Pestalozzi
więcej

PRZEBUDOWA ULIC W JEDWABNEM

foto
W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad przebudową ulic Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
więcej

DOTACJA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Jedwabne otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne.
więcej

PODSUMOWANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W latach 2012-2014 Gmina Jedwabne realizowała projekt pn. „Wdrażanie usprawnień zarządczych w Gminach Michów, Abramów, Radziłów, Jedwabne, Ostrówek na podstawie wyników samooceny CAF” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
więcej

INNOWACYJNE PRZEDSZKOLA

foto
W dniu 28 marca 2014 r. Burmistrz Jedwabnego podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Innowacyjne przedszkola” na kwotę: 324 444,67 zł. Całość dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie przeznaczone jest na doposażenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem (trzy oddziały) i w Szkole Podstawowej w Nadborach (1 oddział). Szkoła Podstawowa w Jedwabnem otrzyma kwotę: 241 222,16 zł. Szkoła Podstawowa w Nadborach - kwotę 83 222,51 zł. W ramach tych środków między innymi powstaną dwa nowoczesne place zabaw dla najmłodszych uczniów (jeden w SP w Jedwabnem i jeden w SP w Nadborach). Sale lekcyjne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, meble i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci w oddziałach przedszkolnych. Termin realizacji projektu: 01.03.2014 r. do 31.07.2014 r.
więcej

NAGRODA W KONKURSIE „PRZYJAZNA WIEŚ”

foto
Gmina Jedwabne zajęła II miejsce w finale wojewódzkim konkursu „PRZYJAZNA WIEŚ” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, w kategorii infrastruktura techniczna. Uroczyste podsumowanie konkursu, prezentacja laureatów oraz wręczenie okolicznościowych statuetek i nagród pieniężnych odbyło się w dniu 29 listopada 2013 roku podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Nagrodzony projekt naszej gminy to „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jedwabne”. Za zajęcie II miejsca gmina otrzymała bon finansowy na kwotę 3000 zł oraz okolicznościową statuetkę.
więcej

WNIOSKI Z BADANIA SATYSFAKICJI KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

W dniach od 23 do 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem zostało przeprowadzone badanie satysfakcji klientów w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminach Michów, Abramów, Radziłów, Jedwabne, Ostrówek na podstawie wyników samooceny CAF”.
więcej

EUROPEJSKA GMINA

foto
Gmina Jedwabne odniosła kolejny sukces w rankingu wyróżniającym gminy, które najlepiej przyciągają środki unijne ze wszystkich kategorii programów wsparcia. Tym razem zestawienie pn. „Europejska Gmina – Europejskie Miasto” przygotował Dziennik Gazeta Prawna. Gmina Jedwabne zajęła w nim pierwsze miejsce w województwie podlaskim w kategorii "Wartość dofinansowania samorządów z Unii Europejskiej."
więcej

GMINA JEDWABNE MISTRZEM EURODOTACJI

Ponad pięć tysięcy złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca – tyle Gminie Jedwabne udało się od 2007r. wykorzystać funduszy unijnych. To najlepiej w całym województwie podlaskim i – biorąc pod uwagę gminy miejsko – wiejskie – trzynasta pozycja w kraju. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu przygotowanego przez dziennik RZECZPOSPOLITA, który sprawdził, jakie gminy w ostatnich trzech latach ściągnęły najwięcej pieniędzy z unijnych funduszy.
więcej

« · «« · 1 · 2 · »
© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności