V BAL CHARYTATYWNY

foto
W sobotę 7 lutego 2015 r. w Restauracji Parkowa w Jedwabnem odbył się V Bal Charytatywny. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem „Bliżej dziecka”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Jedwabnego P. Michał Chajewski z małżonką, Przewodniczący Rady i Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem, przedsiębiorcy, nauczyciele i rodzice. Atrakcją imprezy była loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na cele edukacyjne dla dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie, rozwijających talenty artystyczne, jak również promujące nasze miasto oraz dla dzieci niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji życiowej.
więcej

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

foto
W dniu 21 grudnia 2014 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyło się spotkanie choinkowe dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnem. Część artystyczną przygotowała 21 DH „AGAPA – Pomocna Dłoń” im. Ks. Kazimierza Lutosławskiego. Pan Burmistrz Michał Chajewski przywitał przybyłych gości oraz przekazał życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najbardziej oczekiwany gość tego wieczoru – Św. Mikołaj – przybył na głośne wołanie wszystkich zebranych. Wręczane prezenty wywołały uśmiech na twarzach obdarowanych dzieci oraz wiele radości. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem uczestników z Mikołajem.
więcej

MICHAŁ CHAJEWSKI - BURMISTRZEM JEDWABNEGO

foto
W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Łomży, podczas której burmistrz elekt Michał Chajewski złożył ślubowanie i oficjalnie przejął obowiązki Burmistrza Jedwabnego. W II turze wyborów samorządowych poparło go 1516 mieszkańców gminy. W swoim wystąpieniu burmistrz podziękował wszystkim za głosy oddane na jego osobę. Przypomniał, że będąc już wcześniej burmistrzem, zrobił bardzo dużo dla gminy. Michał Chajewski podkreślał, że każda z osób będących u władzy za coś odpowiada. Rada ma sprawować nadzór nad burmistrzem i wytyczać mu zadania. Zadaniem burmistrza jest sprawowanie nadzoru nad pracą urzędu i podległych jednostek. - Włóżmy jak najwięcej serca w wykonywaną pracę, a wszystkim nam będzie się żyło lepiej, wygodniej, bezpieczniej i spokojniej będziemy mogli wszyscy pracować - zaznaczył Chajewski. Burmistrz zwrócił się również do urzędników, których zapewnił, że nikt z nich nie musi obawiać się utraty pracy. Wystąpienie burmistrza spotkało się z oklaskami z sali. Nowo wybrani radni zostali zaprzysiężeni w dniu 28 listopada 2014 r.
więcej

NOWE PLACE ZABAW

foto
Zakończyły się prace przy budowie dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem i Szkole Podstawowej w Nadborach. Koszt inwestycji wynosi 175 661,47 zł., z tego 137 997,53 zł to kwota pozyskana z funduszy unijnych w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Uroczystości 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne

foto
11 listopada - to dzień bliski sercu każdego Polaka - Patrioty, dzień radosny, symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości obchodzone jest uroczyście w całej Polsce i w naszej Gminie Jedwabne. To czas refleksji i zadumy nad losami Ojczyzny.
więcej

„SCHETYNÓWKA” NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Wniosek złożony przez Powiat Łomżyński na modernizację odcinka drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Jedwabne pomiędzy miejscowościami Mocarze – Chyliny znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok (tzw. „schetynówek), sporządzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Gmina Jedwabne udzieli dotacji na przebudowę tej drogi w kwocie 779 686,52 złotych, tj. w wysokości 25% ogólnej wartości inwestycji, przy czym rządowe dofinansowanie wyniesie 50% kosztów. Pełna nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna – Sambory – Sieburczyn –Rutkowskie – Burzyn - Pluty - do drogi nr 1834 B na odcinku o nawierzchni brukowanej Mocarze - Chyliny o długości 2,2271 km”.
więcej

JUBILEUSZ 65-LECIA MAŁŻEŃSTWA

foto
W dniu 24 października 2014 r. Burmistrz Jedwabnego – Krzysztof Moenke oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Grądowska odwiedzili Państwa Janinę i Jana Bagińskich z miejscowości Szostaki, którzy w tym dniu obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali list gratulacyjny oraz kwiaty. Były życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Ten uroczysty dzień małżonkowie spędzili w gronie najbliższej rodziny. Jeszcze raz życzymy dostojnym jubilatom dużo zdrowia, zadowolenia i wzajemnej wyrozumiałości – abyście mogli Państwo wspólnie świętować kolejne jubileusze.
więcej

BUDOWA WODOCIĄGU W KĄTACH, CHROSTOWIE I BIODRACH KOLONIA

foto
Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Gminie Jedwabne powstanie kolejny odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Woda popłynie do miejscowości Kąty, Chrostowo i Biodry Kolonia. Zadanie będzie realizowała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, zgodnie z umową zawartą w dniu 23 października br.
więcej

WSPÓLNA INWESTYCJA POWIATU I GMINY

foto
W dniu 18 października 2014 roku w Pawełkach miało miejsce ważne wydarzenie - oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1920B na odcinku Stryjaki – Pawełki o długości 1300 m”.
więcej

OFICJALNE OTWARCIE PRZEBUDOWANYCH ULIC

foto
W dniu 14 października 2014 roku w Jedwabnem odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji współfinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pod nazwą „Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem.
więcej

RUSZA NOWA INWESTYCJA W JEDWABNEM

W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad zagospodarowaniem terenu w obrębie zbiornika wodnego w Jedwabnem. Powstanie miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców ze ścieżką pieszo – rowerową, alejką spacerową oraz ławkami. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem”.
więcej

WKRÓTCE POWSTANĄ DWA PLACE ZABAW W JEDWABNEM I W NADBORACH

W ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w oddziałach przedszkolnych w Gminie Jedwabne, zostaną zbudowane dwa place zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem i Nadborach. Inwestycję wykona firma Inter – Flora, ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice, z którą w dniu 1 października br. została podpisana umowa. Wartość zadania wynosi 175 661,34 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 14.11.2014 r.
więcej

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

foto
W dniu 02 października 2014 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem dziesięć par z terenu naszej gminy świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. Jubilaci zostali odznaczeni medalami „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał Burmistrz Jedwabnego – Pan Krzysztof Moenke. Rangi tej doniosłej uroczystości dodał swoją obecnością ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz parafii w Jedwabnem.
więcej

Gminne Obchody Pamięci Narodowej w Jedwabnem

foto
17 września 2014 r. Gminne Obchody Pamięci Narodowej w Jedwabnem. „Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej niech mówią kamienie…” Kardynał Stefan Wyszyński
więcej

Wernisaż poplenerowy

foto
18 września 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem klasa IIIa z wychowawczynią panią Danutą Górską i klasa IIb z wychowawczynią panią Agnieszką Jastrzębską odwiedzili Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, aby obejrzeć poplenerowy wernisaż pt.”Moje ulubione miejsce i związane z nim emocje”.
więcej

PODPISANIE UMOWY

Wkrótce rozpoczną się prace nad przebudową odcinka drogi gminnej Nr 104682B Biodry – droga powiatowa Nr 1966B. W dniu 28 sierpnia 2014 roku Burmistrz Jedwabnego Krzysztof Moenke podpisał umowę z wykonawcą inwestycji - firmą BUDOMOST Sp. z o. o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok. Wartość zadania wynosi 155 633,39 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20.10.2014 r.
więcej

PLENER MALARSKI W JEDWABNEM

foto
W dniach 28. 07. 2014 – 03.08.2014 roku zorganizowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem VI już Plener Malarski. Tematem przewodnim było „Moje ulubione miejsce i związane z nim emocje”. Powstało wiele wspaniałych, niepowtarzających się prac, mnóstwo pejzaży romantycznych i kwiatów.
więcej

11 DNI JEDWABNEGO

foto
Jak co roku, w lipcu (4-6) Jedwabne zmieniło się w wielkie centrum rozrywki. W tym roku odbyła się jedenasta już edycja „Dni Jedwabnego” połączona z XI Ogólnopolskim Zlotem Motocyklistów. Dopisała zarówno publiczność, jak i pogoda. W pierwszym dniu święta miasta ponad 100 pasjonatów motocykli przybyło do Jedwabnego, aby spędzić wspólnie czas na zabawach przy ognisku, rozmowach o pojazdach, sprzęcie i przeżytych na szlaku przygodach.
więcej

W GMINIE JEDWABNE POWSTAŁ KOLEJNY ETAP SIECI WODOCIĄGOWEJ

foto
W dniu 26 czerwca 2014 roku w Brzostowie odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” – etap II zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całego zadania wynosi 837 229,01 zł, z czego 510 505 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach projektu w latach 2012-2014 dokonano budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Siestrzanki, Chyliny, Pluty, Brzostowo. Długość wykonanej sieci wynosi 17 km.
więcej

DZIEŃ RODZINY W GMINIE JEDWABNE

foto
„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.” Johann Heinrich Pestalozzi
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · »» · »
© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności